Kosten

Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs heeft berekend dat een 6 GW

windpark (voor 1/5 van de Nederlandse behoefte) 15 miljard euro kost.

Als het elektriciteitsverbruikblijft stijgen is zelfs een 10 GW windpark

nodig dat 25 miljard euro kost.

Een 6 GW windpark kost 15 miljard euro

Een 10 GW windpark kost 25 miljard euro

Uit een artikel in de HAN Nieuwsbrief blijkt dat de jaarlijkse kosten van

een dergelijk windpark een à twee miljard euro zullen bedragen.

 

icon Kosten Windenergie.doc

 

 

</font /></span /></font /></font /></font /></font /></span /></font />