Het grootste knelpunt in deze arena is de steeds beter georganiseerde en groeiende maatschappelijke weerstand tegen windturbines op land. En die weerstand maakt windenergie tot een zeer ge-voelig (politiek) dossier waardoor een efficiënte aanpak (van nieuwe projecten) nauwe-lijks meer tot de mogelijkheden behoort.

 

icon TNO-rapport Evaluatie BLOW.pdf