LJN: AO0359, Raad van State, zaaknummer 200302949/1, uitspraak: 17-12-2003

Dronten

 

Samenvatting

B&W van de gemeente Dronten hebben vrijstelling en bouwvergunning verleend aan de ‘Stichting’ voor het plaatsen van 18 windturbines. Daartegen maakt ‘Maliepaard BV’ bezwaar.

 

Het geding in hoger beroep bij de RvS gaat vooral om de vraag of de verleende vrijstelling voor de Stichting terecht is. De RvS gaat in extenso in op (het nieuwe) art 19 WRO en komt tot de conclusie dat de vrijstelling terecht is verleend.

Maliepaard BV betoogt ook nog dat in het eerdere beroep bij de rechtbank de rechtbank heeft overwogen dat Maliepaard BV met enige aanpassing haar plannen voor het plaatsen van windturbines op een aangrenzend perceel geheel dan wel nagenoeg geheel kan verwezenlijken. De RvS is van oordeel dat de beslissing van de rechtbank niet op deze overweging ten overvloede is gebaseerd.

Het hoger beroep van Maliepaard BV is ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AO0359

 

Roeland van Rooij, d.d. 26-07-2005