LJN: AF2467, Raad van State, zaaknummer 200104534/1, uitspraak: 24-12-2002

Gendringen

 

Samenvatting

De raad van de gemeente Gendringen heeft in 2000 het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2000’ vastgesteld. GS van Gelderland hebben het plan goedgekeurd. Tegen dit goedkeuringsbesluit hebben [Appellanten, waaronder ‘Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water] beroep ingesteld bij de RvS.

 

De Stichting BKWW kan zich onder meer niet verenigen met het bestemmingsplan, voor zover daarbij op de ontwikkelingskaart locaties voor windturbines indicatief als ‘Zoekgebied lijnopstelling windturbines’ zijn vermeld. De lijnopstelling geeft grote onzekerheid t.a.v. de bescherming van het landelijk gebied.

De RvS oordeelt dat de gebieden indicatief op de ontwikkelingskaart zijn meegenomen, aangezien in de planvoorschriften geen koppeling is gemaakt met deze aanduiding. Hieraan komt naar het oordeel van de RvS dan ook geen zelfstandige juridische betekenis toe. Voorts biedt het bestemmingsplan geen mogelijkheden tot het oprichten van windturbines.

De RvS verklaart het beroep m.b.t. de windturbines ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AF2467

 

Roeland van Rooij, d.d. 03-08-2005