LJN: AO7486, Raad van State, zaaknummer 200305343/1, uitspraak: 14-04-2004

Near shore Nuon

 

Samenvatting 

Elektriciteitsbedrijf Nuon heeft in 2001 een aanvraag ingediend om vergunning voor windmolenparken in zee voor de kust. Die aanvraag is afgewezen. Na de rechtbank Arnhem komt de zaak voor bij de RvS.

 

Het Rijk heeft een tijdelijk moratorium ingesteld voor afgifte van vergunningen. Nuon heeft de aanvraag voor de vergunning ingediend tijdens dit moratorium.

De RvS oordeelt dat het moratorium slechts bedoeld is als tijdelijke maatregel ter voorkoming van het bij voorbaat frustreren van een nieuwe regeling (uiterlijk 01-01-2005 in werking tredend). Het Rijk heeft de aanvrage van Nuon terecht afgewezen.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AO7486

 

Roeland van Rooij, d.d. 23-07-2005