LJN: AN9236, Raad van State, zaaknummer 200206819/1, uitspraak: 03-12-2003

Nieuwegein

 

Samenvatting

 

Deze zaak gaat over een formele kwestie, namelijk ‘Wat moet ter visie liggen’?

 

De raad van de gemeente Nieuwegein heeft het bestemmingsplan ‘het Klooster 2002’vastgesteld. Dit plan voorziet mede in de oprichting van een aantal windturbines.

In geding bij de RvS zijn manco’s bij de tervisielegging van de stukken die betrekking hebben op het ontwerp van het bestemmingsplan.

Belanghebbenden stellen dat een aantal op het ontwerp betrekking hebbende en voor de vaststelling van het plan van belang zijnde stukken (zoals een onderzoek) niet met het ontwerp ter inzage zijn gelegd. GS en de gemeenteraad stellen dat hiertoe geen verplichting bestond, nu deze stukken in de plantoelichting samengevat waren weergegeven en de stukken desgevraagd door de gemeente terstond ter beschikking zijn gesteld.

De RvS onderschrijft de stelling van GS en de gemeenteraad niet. Immers, er geldt een actieve plicht tot openbaarmaking. De uitleg van GS en de gemeenteraad zou ertoe leiden dat de verplichting wordt beperkt tot een passieve openbaarmaking. Dat is in strijd met de voorgeschiedenis van de wet AWB en ook in strijd met de bewoordingen van art. 3:11 van de AWB.

 

De beroepen zijn gegrond, zodat het omstreden besluit van GS dient te worden vernietigd.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AN9236

 

Roeland van Rooij, d.d. 27-07-2005