LNJ: AF1150, Raad van State, zaaknummer 200105433/1, uitspraak: 27-11-2002

Steenbergen

 

Samenvatting 

De raad van de gemeente Steenbergen heeft in 2001 het bestemmingsgebied ‘Buitengebied Steenbergen’ vastgesteld. GS van Noord-Brabant hebben het plan goedgekeurd. Daartegen gaan onder meer  [Appellanten sub 3] in beroep bij de RvS.

 

Zij stellen dat GS ten onrechte goedkeuring hebben verleend voorzover dit niet voorziet in de mogelijkheid om bij hun bedrijf te Kruisland een solitaire windturbine te plaatsen. Hun bedenkingen zijn onvoldoende gemotiveerd weerlegd.

Maar de gemeenteraad heeft zich tegen de plaatsing van windturbines binnen de gemeente uitgesproken omdat hij deze landschappelijk niet aanvaardbaar acht. GS stemmen in met dit standpunt van de gemeenteraad.

De RvS concludeert hieruit dat GS in zoverre terecht goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan.

[Appellanten] stellen voorts dat het plan in strijd is met het beleid en de doelstellingen van het Rijk inzake windenergie.

De RvS stelt dat het genoemde rijksbeleid globaal beleid is. Dit beleid heeft geen bindend karakter en laat aan lagere overheden de ruimte voor het maken van beleid voor de locale situatie. Der RvS volgt [Appellanten] dan ook niet in hun stelling dat het plan in strijd is met het voornoemde rijksbeleid.

 

De RvS oordeelt dat GS in zoverre terecht goedkeuring hebben verleend aan het bestemmingsplan.

Het beroep van [Appellanten] is ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

 Type dan bij vakje LJN in: AF1150

 

Roeland van Rooij, d.d. 03-08-2005