LJN: AB4648, Raad van State, zaaknummer 200003670/1, uitspraak: 08-08-2001

Strijen 

 

Samenvatting

B&W van de gemeente Strijen hebben in 2000 een vergunning verleend voor het oprichten en in werking hebben van een windturbinepark te Strijensas.

Tegen dit besluit tot verlenen van vergunning heeft een omwonende beroep ingesteld bij de RvS.

 

Het gaat om 6 windturbines met een masthoogte van 70 m en een rotordiameter van 50 m. De dichtstbijzijnde woning van derden is op ongeveer 300 m van het windturbinepark gelegen. 

De omwonende kan zich niet met het besluit verenigen. Hij vreest voor geluidhinder van het turbinepark.

De RvS vemeldt dat in dit geval de metingen, berekeningen en beoordeling van de geluidniveaus dienen plaats te vinden overeenkomstig de ‘Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999’. De RvS leidt uit de stukken af dat B&W de handreiking als richtsnoer hebben gehanteerd. Ook hebben B&W een ‘voorschrift E.1’ aan de vergunning verbonden.

Nu vaststaat dat de geluidsgrenswaarden die ingevolge voorschrift E.1 voor de inrichting gelden, onder de richtwaarde zijn gelegen, is de RvS van oordeel dat B&W het besluit zorgvuldig hebben voorbereid.

Deze beroepsgrond van de omwonende slaagt derhalve niet.

Het beroep van de omwonende is ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

 Type dan bij het vakje LJN in: AB4648

 

Roeland van Rooij, d.d. 04-08-2005