LJN: AT3264, Raad van State, zaaknummer 200406971/1, uitspraak: 06-04-2005

Zijpe

  

Samenvatting 

B&W van de gemeente Zijpe hebben in 2004 aan een veehouder met een windturbine een revisievergunning verleend. Enige inwoners gaan bij de RvS in beroep tegen dit besluit.

 

Zij zijn beducht voor geluidhinder  en slagschaduwhinder door de windturbine.

De rechtsstrijd gaat vooral om een automatische stilstands-voorziening.

Het feit doet zich voor dat B&W weliswaar hebben beoogd dat deze voorziening wordt aangebracht, maar dit niet uitdrukkelijk hebben voorgeschreven. De RvS oordeelt dat dit in strijd is met het algemene rechtsbeginsel dat een besluit zorgvuldig moet worden genomen.

Het besluit van B&W dient te worden vernietigd voorzover geen automatische stilstandvoorziening is voorgeschreven. 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: 

 http://zoeken.rechtspraak.nl

 

Roeland van Rooij, d.d. 23-07-2005