LJN: AT0551, Raad van State, zaaknummer 200402994/1, uitspraak: 16-03-2005

Littenseradiel

 

Samenvatting  

 B&W van de gemeente Littenseradiel hebben in 2004 besloten nadere eisen te stellen m.b.t. een solitaire windturbine. Tegen dit besluit zijn personen in beroep gegaan bij de RvS.

 

De RvS overweegt dat  voor slagschaduw voorschriften zijn opgenomen in het Besluit (voorzieningen en installaties milieubeheer). In bijlage 1 van het Besluit is bepaald dat bij overschrijding van bepaalde waarden moet worden voorkomen dat slagschaduw optreedt en voorts met welk middel (automatische stilstaand) dit dient te worden voorkomen.

Weliswaar hebben B&W nadere eisen m.b.t. de slagschaduw gesteld, maar dit hebben B&W, naar het oordeel van de RvS, niet genoegzaam gemotiveerd.

Daarom dient het besluit van B&W te worden vernietigd.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak:  http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij LJN in: AT0551

 

Roeland van Rooij, d.d. 23-07-2005