Verlaging WOZ-waarde woning Boazum (Littenseradiel) 

 

Hoge Raad, zaaknummer 39644, uitspraak 17-12-2004 

Gerechtshof Leeuwarden, zaaknummer BK 495/02, uitspraak 07-05-2003

LJN: AF9019 

 

De heffingsambtenaar van de gemeente Littenseradiel heeft de WOZ-waarde van een woning, gelegen te Boazum, vastgesteld op f 251.000. De bewoner is het daar niet mee eens. De woning is gelegen op 500 meter van een windturbine. Volgens de bewoner had rekening moeten worden gehouden met het waardedrukkend effect van:

         de slagschaduwhinder en de geluidshinder van de windturbine;

         de verkeersoverlast en verkeersonveiligheid.

Bij het beroep bij het gerechtshof bleek dat nog diverse geluidsmetingen zouden worden verricht, zodat nog niet duidelijk was of de windturbine aan de wettelijke geluidnormen voldeed. Ook was er overleg geweest tussen aanwonenden, de gemeente en de politie over de verkeersonveiligheid. Het gerechtshof oordeelde dat er sprake was van verkeersoverlast en  van onveiligheid. Het gerechtshof heeft de waardevermindering van de woning vastgesteld op f 75.000 wegens overlast van de windturbine en f 5.000 wegens de verkeersoverlast. Uitgaande van een taxatierapport waarbij de waarde van de woning is vastgesteld op f 280.000, wordt de WOZ-waarde in goede justitie vastgesteld op f 200.000.

 

Vervolgens ging de gemeente in hoger beroep bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft de uitspraak van het gerechtshof bevestigd. Een ingediend middel van B&W van Littenseradiel kon namelijk niet tot cassatie leiden.

 

Hiermee is de zaak onherroepelijk.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak van het gerechtshof: www.zoeken.rechtspraak.nl

 Type dan bij vakje LJN in: AF9019

 

Roeland van Rooij, d.d. 27-07-2005