Verlaging WOZ-waarde woning Termunterzijl (Delfzijl)

Hoge Raad, uitspraak 29-08-2005

Gerechtshof Leeuwarden, zaaknummer BK 74/02, uitspraak 18-07-2003 LJN: AI0841

 

Samenvatting

Belanghebbende, wonende te Termunterzijl (gemeente Delfzijl) , heeft bezwaar gemaakt tegen de beschikking WOZ-waarde van zijn woning. In uitspraak op bezwaar is de waarde gehandhaafd.

Belanghebbende gaat in beroep bij het Hof Leeuwarden.

 

Hij stelt dat er een plan is voor een grootschalig windturbinepark, waarvan de dichtstbijzijnde is geprojecteerd op circa 2 tot 2,5 kilometer afstand van zijn woning. Bij realisatie van dit windturbinepark, zo stelt hij, wordt het uitzicht van zijn woning negatief beïnvloed en zal zich geluidhinder voordoen. De waardedrukkende invloed daarvan moet op 30% worden gesteld.

Ter onderbouwing van zijn stellingen verwijst hij naar een taxatierapport en ook naar het rapport ‘Hoge molens vangen veel wind’ van de Rijksuniversiteit Groningen.

Het Hof volgt belanghebbende in zijn stellingen. De omstandigheid van een in een ver gevorderd stadium plan om een grootschalig windturbinepark te realiseren, waarop de bewoners van de woning zullen uitkijken en geluidshinder zullen ondervinden, beïnvloedt de waarde in het economisch verkeer, omdat een potentiële koper rekening zal houden met de mogelijke aanwezigheid van het windturbinepark.

Het Hof vermindert de WOZ-waarde van de woning met 30%.

 

De gemeente gaat in hoger beroep bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad doet uitspraak op 29-08-2005. De uitspraak van het gerechtshof wordt bevestigd.

Hiermee is de zaak onherroepelijk geworden.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak van het gerechtshof: http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AI0841

 

Roeland van Rooij, 06-02-2006