Als ’s avonds de wind gaat liggen blijft het op grotere hoogtes meestal gewoon doorwaaien. Terwijl de wind afneemt kan het op hoogtes van 50 tot 100 m, de ashoogte van moderne windturbines, zelfs harder gaan waaien. Gevolg is dat bij het vallen van de avond een turbine op een hoog of zelfs hoger toerental kan blijven draaien, terwijl het windgeruis aan de grond afneemt en het daar juist stiller wordt. Bovendien blijkt dat het geluid van windturbines dan impulsachtig kan zijn. Daar hebben akoestici en overheden, ook internationaal, geen rekening mee gehouden: men is teveel van veronderstellingen op basis van ervaringen overdag uitgegaan. Het gevolg is dat de geluidsbelasting en de geluidshinder ’s nachts te laag zijn ingeschat. Om te zorgen dat de betrokken bevolking zich niet verder tegen windenergie keert zijn zowel technische als wettelijke maatregelen nodig. En mogelijk.

 

icon Windturbines Dag-Nacht Frits vd Berg.pdf