De Raad van State is op zijn website gestart met een nieuwe adviezen-databank. In deze databank staat de volledige tekst van alle adviezen van de Raad die na 1 januari 2003 zijn uitgebracht en openbaar gemaakt. Ook de tekst van het nader rapport (reactie van de regering op het advies) is met volledige tekst te raadplegen.

Adviezen van de Raad van State worden nu al op verscheidene sites gepubliceerd. Snelle, actuele en volledige publicatie is de meerwaarde van de nieuwe databank.

De werkdag na de officiële openbaarmaking door de regering wordt het advies aan de databank toegevoegd. Niet alleen de adviezen over wetsvoorstellen, maar ook die over algemene maatregelen van bestuur en onteigeningen zijn vanaf nu met deze databank via internet te raadplegen. Ook wordt uitdrukkelijk vermeld als het advies een zogenoemd advies conform is. Het advies is dan instemmend of bevat uitsluitend redactionele opmerkingen.