De dreiging is nog steeds levensgroot dat er windturbines in Lopik verschijnen. Een advies van de welstandscommissie, turbines passen niet in dit gebied vanwege de grote landschappelijke waarde, werd door de PvdA en CU van tafel geveegd. In verband met de komende verkiezingen heeft Windkracht10 in Lopik, afgelopen week, 5100 pamfletten verspreidt over het verloop van de dreigende plaatsing.

 

De link naar de website van Windkracht10 is tevens te vinden onder de categorie Links op deze website.

 

 

 

KOMST WINDTURBINES LOPIK

NOG STEEDS ONZEKER

 

 

Geachte inwoner van Lopik,

Het is al een tijd stil rondom de windturbines. Komen ze nu wel of niet, horen wij veel om ons heen. Dit pamflet is bedoeld om daarop een antwoord te geven.

Momenteel is de situatie zo, dat er op twee fronten wordt geprocedeerd:

 

1.      Een proefproces namens Windkracht 10 bij de Rechtbank Utrecht.

Onderwerp: worden de huizen in de omgeving nu wel of niet minder waard door die turbines?

2.      Een proces bij de Raad van State namens de ondernemers van het bedrijventerrein. Onderwerp: turbines in de polder naast het industrieterrein zijn schadelijk voor de omgeving en voor de bedrijven.

 

Enkele belangrijke twistpunten

 

A. Het draagvlak onder de bevolking.

Vanaf het begin houdt PvdA-wethouder Kooijman koppig vol dat de overgrote meerderheid van u die 120 meter hoge windturbines graag in de polder ziet verrijzen. Daarbij baseert hij zich op een zeer mager rapport uit 1999 waarvan de gegevens bovendien uit hun verband worden gerukt. Dat er tegen de turbineplannen plannen 244 bezwaarschriften en bijna 700 handtekeningen zijn ingediend, wordt bovendien gemakshalve genegeerd. Vanzelfsprekend wordt deze kwestie voor de rechter uitvoerig toegelicht!

 

B. De schade aan het polderlandschap van de Lopikerwaard

 

De gemeente heeft altijd beweerd dat de windturbines prima in het landschap passen. Wij hebben vanaf het allereerste begin vele argumenten aangevoerd om te laten zien dat dat absolute onzin is. Naar onze mening is de schoonheid van de open Lopikerwaard zo uniek, dat een plan als dat van de windturbines daar een afschuwelijke aantasting van is. Maar dat was aan dovemansoren gericht.

 

Onlangs is echter gebleken dat de gemeente al veel eerder met dat argument om de oren is geslagen, en wel door de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (u weet wel, de commissie die oordeelt over uw aanvraag voor een dakkapelletje). In het door ons achterhaalde advies uit 2002 concludeert men in niet mis te verstane bewoordingen:

 

“De commissie meent op grond van de ingediende gegevens dat het plan niet voldoet aan redelijke eisen van welstand.”


Daarna legt de commissie uit hoe zij tot die conclusie is gekomen:

 

“…Het bestemmingsplan laat de molens niet toe. De molens hebben een ashoogte van 80 meter (totale hoogte inclusief rotorbladen is 120 meter!) en behoren daarmee tot de hoogste in Nederland. Vanuit de verre omgeving zullen de molens dan ook ervaren worden. (…) De commissie heeft op zich geen bezwaren tegen molens maar plaatst wel bedenkingen bij de voorgestelde locatie midden in het ‘Groene Hart’. Aan de Lopikerwaard worden grote landschappelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarden toegekend, ondermeer door de provincie maar ook landelijk als aangewezen Belvédère gebied. De commissie is van oordeel dat met een windmolenpark op deze locatie deze kwaliteiten geschaad worden. De bijzonder hoge torens zullen het juist horizontale, open landschap in ernstige mate verstoren. Bovendien strookt de plaatsing van de molens niet met de oorspronkelijke hoofdstructuur van de Lopikerwaard (…) en worden juist de negatieve uitzonderingen in het landschap, zoals het industrieterrein en de M.A. Reinaldaweg, benadrukt.” (volledige tekst op onze website: http://move.to/windkrachttien)

 

Met gebruikmaking van bijna letterlijk dezelfde argumenten als Windkracht 10 heeft de Welstandscommissie dus al in 2002 gehakt gemaakt van de plannen van de heer Kooijman!

Maar wat denkt u dat met dit door de gemeente zelf gevraagde advies is gedaan? In plaats van dat op te volgen, zoals bij de gemeente gebruikelijk is, heeft men dit advies gewoon naast zich neergelegd! Omdat de inhoud hen niet goed uitkwam. Dat zou u eens moeten proberen bij een aanvraag voor een dakkapel. Een ronduit verbijsterende manier van doen, Lopik onwaardig. 

Hoe gaat het nu verder?

 

In september 2004 besloot een meerderheid van het CDA, de SGP en één lid van de VVD te stoppen met de plannen (de PvdA en de CU bleven pal achter de turbines staan). Het gezond verstand had gezegevierd. Maar toen besloot Eneco tot vuil spel. Zonder enig respect voor democratische besluitvorming besloot men de gemeente te gaan chanteren met een volstrekt uit de lucht gegrepen schadeclaim. Terwijl ze nota bene op 31 maart 2003 voor een volle zaal in Wieleroord plechtig hadden beloofd dat nooit te zullen doen, ongeacht de stemming in de gemeenteraad! Waaruit maar weer eens blijkt dat dit bedrijf niet terugdeinst voor woordbreuk en zelfs bereid is tot ordinaire chantage van door u gekozen volksvertegenwoordigers. De extreme druk van Eneco, gekoppeld aan tijdnood, heeft helaas de meerderheid van de raad alsnog doen zwichten, met als gevolg dat we nu midden in de gerechtelijke procedures zitten.

 

Op dit moment rest ons niet veel anders dan het oordeel van de rechters af te wachten.

Mocht u zich afvragen of u op dit moment iets zou kunnen doen, dan hebben wij daarop geen pasklaar antwoord. Je zou hooguit kunnen zeggen dat 7 maart a.s. bij uitstek de gelegenheid is om duidelijk te maken wat u van de opstelling van de partijen in het windturbinedebat vindt. En natuurlijk is er, dankzij de liberalisering van de energiemarkt, een grote vrijheid gekomen om van energieleverancier te veranderen. Maar daarin laten wij natuurlijk iedereen vrij. 

Met vriendelijke groet,

 

De leden van Werkgroep Windkracht 10

 

meer informatie op http://move.to/windkrachttien