De nieuwe gemeenteraad van Ommen ziet af van het plaatsen van windmolens. Onlangs had de gemeenteraad nog besloten dat de locatie Dedemsvaart Zuid de beste locatie in de gemeente Ommen was om 8 windmolens met een totale hoogte van 150m, inclusief wieken, te plaatsen in een schitterend open landschap. Na de verkiezingen is in het raadsprogamma opgenomen dat  de windmolens een aantasting zijn van de beeldkwaliteit en niet worden geplaatst (zie citaat). 

 

 

De vraag rijst nu, als de windmolens nu eventueel wel geplaatst worden door de gemeente Hardenberg, (de gemeenteraad beslist over 2 jaar) die zouden dan komen te staan op de grens van de gemeente Ommen, of de raadsleden van Ommen hiervan geen last hebben. Laten we hopen voor de bewoners van Dedemsvaart Zuid van wel en dat beide gemeenteraden tot de zelfde conclusie komen dat windmolens niet in dit gebied thuis horen.

 

Citaat raadsprogamma 2006-2010 gemeente Ommen:

De gemeenteraad van Ommen wil duurzaamheidsbeleid ontwikkelen vanuit

haar verantwoordelijkheid voor natuurbehoud. Alternatieve vormen van energieopwekking en energiebesparingsbeleid worden op hun toepassing onderzocht. Het opwekken van energie door middel van windmolens wordt in Ommen niet toegestaan vanwege de aantasting van de beeldkwaliteit.

 

3 april 2006