Pakweg 15 kilometer uit de kust bij Egmond bouwen Shell en Nuon het eerste Nederlandse offshore windmolenpark. Zesendertig mega zwaaipalen gaan 100.000 huishoudens van natuurstroom voorzien. Fossiele energiedragers, zoals olie, worden schaars en duur. Ze laten bovendien door de uitstoot van broeikasgassen ijskappen smelten en zeespiegels rijzen. Dijken moeten omhoog, polders worden weer waterplassen. Het roer moet dus om, en windenergie draagt aan de overgang naar een duurzame energiehuishouding een steentje bij.

 

Of je voor of tegen bent, die bijdrage zal tamelijk marginaal blijven. Zelfs als offshore opwekking de belofte enigszins inlost, en er op de Noordzee in de toekomst vele honderden turbines hun rondjes draaien: het blijft procentenwerk. Ook in vergelijking met de prognoses van andere duurzame energiebronnen.

 

Bovendien zijn het dure rondjes. Want windenergie kan nog steeds niet op eigen benen staan. Er moet flink subsidiegeld bij. En terwijl windenergie op zee nog in de couveuse ligt, lijkt deze energiebron plaatsing op het land al ontgroeid. Er zullen nauwelijks nog windparken bij komen. Wie wil er turbinereuzen van 3 megawatt of meer in zijn achtertuin?

 

In ons land wordt voor elke vierkante meter grond fel gestreden. Huizen, bedrijven, infrastructuur. Bovendien willen we ons laatste groen niet kwijt. Uitwijken naar zee lijkt daarom voor de hand te liggen. Die is immers groot en leeg, leent zich bij uitstek voor grootschalige turbineparken. Projectontwikkelaars ontketenden niet voor niets een ware goldrush door tientallen bouwlocaties te claimen.

 

Echter, ook op de Noordzee zijn de eerste bordjes ’vol’ verschenen. Er liggen talloze leidingen, er zijn superdrukke scheepvaartroutes, militaire oefengebieden, visgronden, er wordt volop zand, olie, en gas gewonnen, er leven massa’s vogels, zeezoogdieren, enzovoorts.

 

Het is vloeken in de kerk. Maar met een flinke kerncentrale wek je meer CO2-vrije energie op dan met vijftien grote windparken op de Noordzee. En voordeliger.

 

Bert de Jong, NHD (d.d.11 mei 2006)