LJN: AX9075, Raad van State, zaaknummer 200508833/1

 

Lopik 2

 

Samenvatting

 

B&W van Lopik hebben de gemeenteraad voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen voor enige percelen grond, waarop Eneco Energie projecten BV voornemens is windturbines op te richten.

De gemeenteraad heeft in eerste instantie geweigerd het voorbereidingsbesluit te nemen.

Eneco heeft daar tegen bezwaar gemaakt, waarna de raad alsnog heeft verklaard dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid.

Appellanten, gevestigd in de nabijheid van het perceel waarop windturbines worden beoogd, komen in beroep tegen dit voorbereidingsbesluit. Zij voeren onder meer aan dat het alsnog genomen voorbereidingsbesluit uitsluitend het gevolg is van een schadeclaim van Eneco.

 

In beroep bij de RvS oordeelt de RvS hierover dat de gemeenteraad bij de heroverweging aanleiding heeft gezien de aan het voorbereidingsbesluit ten grondslag liggende planologische medewerking voor het project te bestendigen.

Er bestaat dan ook geen grond voor het oordeel dat de bevoegdheid van de gemeenteraad om het voorbereidingsbesluit te nemen is gebruikt voor een ander doel dan waarvoor die is gegeven.

 

Het beroep van appellanten wordt ongegrond verklaard. Het voorbereidingsbesluit blijft in stand.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: http://zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: AX9075

 

 

Roeland van Rooij, d.d. 28-06-2006