AALTEN – Nu de Raad van State de bezwaarmakers tegen het bestemmingsplan buitengebied in het gelijk heeft gesteld, lijken de plannen voor het windmolenpark Hagenwind bij het Aaltense Goor kansloos.

 

Begin 2002 zei Fons Hulshof, wethouder in de toenmalige gemeente Lichtenvoorde, op TV Gelderland dat het hem tegen zou vallen als het windmolenpark aan de Zilverbekendijk niet ‘binnen enkele jaren’ gerealiseerd zou zijn. Kort tevoren was er een actiegroep opgericht, bestaande uit vier natuurvrienden, die waren geschrokken van het onderzoekrapport Windenergie op Maat. Daar stond in dat de omgeving van het natuurgebied Aaltense Goor geschikt zou zijn voor een windpark. Direct al had Staatsbosbeheer erop gewezen dat de plannen in tegenspraak waren met het Gelderse Streekplan.
 

Drijvende krachten achter het molenplan bleken diverse agrariërs uit de omtrek, die zich hadden verenigd onder de naam ‘vof Hagenwind’. Een van hen was varkenshouder Henk Meerdink, die op eigen grond al een windmolenplan door bezwaren pijnlijk had zien sneuvelen en het advies had gekregen zich aan te sluiten bij een groter initiatief. De Hagenwindgroep wilde acht turbines met een ashoogte van 100 meter en een vlucht van 80 meter.

In september 2002 kondigde Meerdink aan niet te zullen deelnemen aan een Novem-excursie, omdat hier ook bezwaarmakers bij zouden zijn. Er kwamen snel meer bezwaren. Naast Staatsbosbeheer en het Actiecomité Windmolens Nee noemden in 2004 ook Stichting Natuur en Milieu Aalten en Windkracht Oost de plannen voor een groot windpark zo vlak bij een beschermd natuurgebied onaanvaardbaar. De Gelderse Milieufederatie sprak zich ook uit tegen de gekozen locatie.

In april 2004 voegden zich bij de bezwaarden nog de bewoners van de zuidrand van het dorp Lichtenvoorde. Vier buurvrouwen aan Het Veen, een wijkje dat uitkijkt over het Aaltense Goor, waren geschrokken van de omvang van de plannen, maar meer nog van het feit dat deze al jaren bestonden zonder dat ze er van op de hoogte waren. Namens veel buurtbewoners gingen ze er flink tegenaan.

Bij de Raad van State liepen de plannen onlangs vast, doordat het Streekplan volgens de hoogste bestuursrechter een windpark ter plaatse niet toelaat.
Zo kan het gebeuren dat voorzitter Jan Gebbink uit Vragender van de vof Hagenwind, eerder altijd welbespraakt en positief, opeens geen woord meer kwijt wil over de plannen. ‘Geen commentaar’, roept hij, zodra hij het woord Hagenwind hoort en hij verbreekt de verbinding. Geen antwoord dus op de vraag of nog naar alternatieven wordt gezocht of dat de gedane investeringen nu verloren zijn.
Henk Meerdink wil wel iets kwijt. Hij heeft veel geld in de mislukte plannen gestoken, maar legt het hoofd niet in de schoot. ‘Ik heb een andere locatie op het oog, welke zal snel blijken.’

Er ligt in Aalten nog een initiatief voor een grensoverschrijdend windmolenpark, samen met Bocholt en Nuon. De plannen werden in de jaren negentig groot aangekondigd. Later bleek de grondverwerving een probleem en ook daar rezen bezwaren. Het is alweer drie jaar geleden dat over het ‘grensoverschrijdend windenergieproject’ iets naar buiten kwam, namelijk een werkbezoek van GroenLinks in het zicht van de Statenverkiezingen. En toen werd het stil.

 

Twentsche Courant Tubantia, 3 september 2006