De familie Spaargaren uit Slootdorp had schade geclaimd nadat de gemeente had toege­staan dat een windturbine in de nabijheid van zijn woning werd verhoogd. De familie krijgt nu tien mille planschadevergoeding van de gemeente Wieringermeer.

 

Wieringermeer had namelijk in een nieuw planologisch regi­me toestemming gegeven wind­molens met een groter vermogen te plaatsen. Daardoor werd ook een grotere en hogere molen mo­gelijk.

 
Spaargaren ziet nu minder ge­bruiksmogelijkheden voor zijn woning, nu er in plaats van een turbine met een maximale hoog­te van 49 meter, er een molen met een hoogte van maximaal 70 me­ter geplaatst is. De turbine van de buren is niet alleen hoger maar geeft ook meer slagschaduw, vijf decibel meer geluid en staat bo­vendien dertig meter dichterbij het huis van de benadeelde dan de vorige turbine.
 
Een adviesbureau heeft de planschade berekend op tiendui­zend euro, een bedrag dat het college van burgemeester en wet­houders bereid is om te betalen.
 

Bron: NHD, 18 september 2006