De ANWB vraagt de gemeenteraad van Steenwijkerland niet mee te werken aan plaatsing van windturbines in deze gemeente. De ANWB is van mening, dat plaatsing van die turbines ten koste gaan van het landschap en van recreatie en toerisme.

 

De gemeente zou haar inspanningen op het gebied van alternatieve energie moeten richten op andere bronnen. Dit schrijft de bond aan de raadsleden in een reactie op de beleidsnota `windenergie en alternatieve energiebronnen’ die binnenkort door de Raad wordt besproken.

 

De ANWB respecteert uiteraard de eigen afweging van de gemeente om bij te dragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. De ANWB is echter van mening dat de grote landschappelijke en recreatieve waarden in Steenwijkerland geen ruimte bieden aan de plaatsing van windturbines. De ANWB ziet die eerder verschijnen langs snelwegen en in of nabij steden en industrieterreinen. Niet nabij pittoreske dorpen als Giethoorn, noch langs de voormalige zuiderzeedijk die in de toekomst wellicht weer een functie krijgt wanneer een vaarverbinding Blokzijl – Lemmer alsnog gerealiseerd gaat worden. 

 

Alle provincies hebben destijds een bepaalde taakstelling met het Rijk afgesproken voor de plaatsing van windturbines. Overijssel is daarbij niet zonder reden ontzien. Op haar beurt heeft de provincie voldoende locaties aangewezen die `kansrijk’ zijn voor plaatsing. Steenwijkerland wordt niet door de provincie genoemden dat is niet zonder reden, aldus de ANWB      

 

Bron: Opregte Steenwijker Courant, 10 oktober 2006