Ongeveer honderd belangstellenden hebben woensdagavond in De Meenthe de door de gemeenteraad van Steenwijkerland georganiseerde informatieavond over de mogelijke bouw van windturbines bezocht. De raad moet namelijk op 17 oktober een besluit nemen over aanvragen voor projecten bij Baarlo en Scholtensloot (tussen Scheerwolde en Steenwijk) en wilde op deze manier argumenten en informatie van voor- en tegenstanders horen.

 

Duidelijk werd wel dat de tegenstanders ruim in de meerderheid waren. De Stichting tegen Windmolens was aanwezig met veel schriftelijk materiaal en enkele schaalmodellen waarbij de windturbines van 80 tot 100 meter (ashoogte, daar komt nog ongeveer de helft bij door de ronddraaiende wieken) op schaal werden vergeleken met de torens van Blokzijl en Steenwijk.

 

Ook uit Blokzijl waren veel bezoekers gekomen die tegen de bouw van deze windturbines zijn. ‘Blokzijl is een beschermd stadsgezicht en dan drukken die windmolens dat straks helemaal weg.’ Andere tegenstanders vrezen ook een aantasting van het bijzondere landschap, waardoor recreanten wegblijven, en zijn bang dat bijvoorbeeld vogels er het slachtoffer van worden. Weer anderen vrezen dat huizen in de omgeving veel minder waard worden, ‘een schadepost voor de eigenaren maar ook voor de gemeente die minder OZB-belasting krijgt.’

 

Enkele voorstanders van windenergie wezen op opraken van de fossiele brandstoffen waardoor duurzame windenergie hard nodig is, het broeikaseffect en de internationale afspraken die in Kyoto zijn gemaakt om dat terug te dringen. Ook Nederland heeft dat toegezegd, waarbij Overijssel toegezegd heeft voor zo’n 30 megaWatt aan windenergie te realiseren. Dat aantal is in Overijssel nog lang niet bereikt, maar landelijk is het gewenste aantal windturbines al wel gehaald: ‘Waardoor Steenwijkerland nu niet meer die windturbines hoeft toe te staan,’ zo vinden de tegenstanders.

 

Raadslid Folkert Jellesma die namens de raad van Steenwijkerland de bijeenkomst inleidde, verklaarde tevreden te zijn. ‘Het was voor ons als raad een experiment om op deze wijze alle meningen te horen. Op 17 oktober moeten we met de billen bloot, hopelijk heeft dat wat we vanavond hebben gehoord het nemen van een besluit makkelijker gemaakt. Hoewel je soms weer argumenten hoort waardoor je toch weer gaat twijfelen.’

 

Jellesma wees voor- en tegenstanders op het half uur dat (maximaal) ingesproken kan worden voorafgaand aan de raadsvergadering: ‘Maak daar goed gebruik van. En blijf ons bestoken met argumenten zoals afgelopen maanden al gebeurd is.’

 

Uit: Opregte Steenwijker Courant, 28 september 2006.