De wind van geluiden van de tegenstanders van plaatsing van windturbines in Steenwijkerland wakkert steeds verder aan. Net als de Business Club Steenwijkerland en de ANWB, zijn ook milieu- en natuurorganisaties, ondernemersverenigingen in Steenwijjkerland, alsmede de Stichting Vrije Recreatie en de Stichting Steenwijkerland tegen windmolens in de pen geklommen.

 

De natuur- en milieuorganisaties vinden plaatsing van windturbines `niet wenselijk’ wegens de waarden van natuur en landschap en pleiten er voor dat de raad op korte termijn een energievisie voor haar gemeente laat ontwikkelen. Voor duurzame energie denken zij dat er onder andere goede mogelijkheden liggen op het vlak van Koude-Warmte-Opslag en biomassa in plaats van windenergie.’

 

De ondernemersverenigingen (Blokzijl, VOC -Vollenhove e.o-, Kuinre en KopTop) wijzen de raad er onder meer op dat de gemeente Steenwijkerland in geval van plaatsing van windturbines niet alleen het predikaat van 5 sterren gemeente verliest, maar ook de tegenwoordig harde strijd om de recreant.

 

De Stichting Vrije Recreatie maakt zich `ernstig zorgen’, dat het `schitterende gebied’ Steenwijkerland onherstelbare schade wordt toegebracht door het mogelijk toestaan van windmolens. `Horizonvervuiling.’ De stichting, die wel voorstander is van duurzame energie, vraagt de raad eerst alle alternatieve mogelijkheden te onderzoeken.

 

Stichting Steenwijkerland tegen windmolens wijst de raad op buurprovincie Drenthe en de recreatiegemeente Ommen, die inmiddels hebben gekozen voor de toerist en niét voor windturbines. `Wél voor alternatieve duurzame energiebronnen.’ 

 

Alle proberen de gemeenteraad, die dinsdag in de raadsvergadering (aanvang 19.30 uur) gaat discussiëren over de beleidsnota windenergie en alternatieve energiebronnen, ervan te overtuigen niet over te gaan tot plaatsing van windmolens.

 

Uit: Opregte Steenwijker Courant, 13 oktober 2006