Het aanleggen van twee windparken in de gemeente Steenwijkerland is voorlopig van de baan. Op de CPB na steunden alle andere fracties gisteravond in de gemeenteraadsvergadering het voorstel van de PvdA om eerst een Duurzame Energiescan uit te laten voeren en vervolgens moet het college komen met een actieplan waarin ze concrete maatregelen voorstelt om de CO2-uitstoot terug te dringen.

Maar liefst drie uur vergaderen, negen insprekers, twee schorsingen en vier moties waren er voor nodig om tot het door de meerderheid gedragen voorstel van de Partij van de Arbeid te komen. Allereerst kwam de PvdA met haar voorstel, daarna kwamen Folkert Jellesma (PAS) en Hemmie Holweg (CDA) met het voorstel om in Baarloo bij Blokzijl en aan de Scholtensloot bij Scheerwolde twee windmolenparken te laten aanleggen en andere aanvragen niet te honoreren. Vervolgens kwam de CPB met het voorstel om alleen aan de Scholtensloot een windmolenpark toe te laten en tot slot kwam de fractie van Hemmie Holweg en Folkert Jellesma met het voorstel om een raadgevend referendum te houden op 7 maart, tegelijk met de provinciale staten verkiezingen, over het voorstel van de raad over het opwekken van van windenergie in Steenwijkerland. Met 11 voor en 15 tegen (VVD-raadslid Ineke Steinmetz had tijdens de vergadering de zaal verlaten, werd dit voorstel verworpen. Het duo Holweg en Jellsema had toen al zijn eerste voorstel ingetrokken. Het voorstel van de CPB werd niet gesteund door andere fracties.

 

Uit: De Steenwijker Courant, 18 oktober 2006