In Engeland is een groot rapport verschenen, waarin klachten van omwonenden van turbines zijn opgenomen, berichtgeving in de internationale media, en een overzicht van onderzoeken naar geluid van windturbines. In het rapport wordt de overheid aanbevolen een afstand van 2 kilometer tot bewoning in acht te nemen, bij turbines tot 2 MW, plus een gedegen onderzoek naar de gezondheidsklachten die turbines veroorzaken. De gezondheidsklachten worden opgevat als een schending van artikel 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens van de Europese Raad.