Op dinsdag 6 maart 2007, aanvang vergadering 19.30 uur, zal in de gemeenteraad van Smallingerland worden beslist over het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders om in te stemmen met de plaatsing van enorme windmolens aan het Opeinderkanaal.

De windmolens op de fotoanimatie zijn berekend op 113 meter tiphoogte. Er is op dit moment sprake van een tiphoogte van 125 meter! Zelfs hóger dan de Achmea toren en deze beweegt niet!. De gedachte is, dat Smallingerland op deze wijze laat zien dat zij duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. En dat voor een gecalculeerde vermindering van 2,7% CO² uitstoot in 2010. Bij de berekeningen hebben wij onze twijfels! De verwachting bestaat dat omwonenden de molens mooi gaan vinden als ze er eenmaal staan (bron:gemeentelijke studienota).

 

Op 21 februari 2007 is in de Raadscommissie Ruimte, Infrastructuur en Milieu op het punt van de plaatsing van windmolens langs het Opeinderkanaal een advies aan de gemeenteraad bepaald: Hierin is namens 8 belangenorganisaties door Arie Krijgsman ingesproken.

 

Vóór plaatsing van de windmolens zijn: P.v.d.A (plaatsing getuigt van daadkracht!?), SP en Gr. L. (zij vertegenwoordigen 15 zetels)

Tégen plaatsing zijn: CDA, CU, VVD, SB en GBS (zij vertegenwoordigen 15 zetels)

Noch net út’e rie: FNP (vertegenwoordigt 1 zetel)

 

Het wemelt van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Smallingerland moet voorop lopen in het bevorderen en faciliteren van deze ontwikkelingen, maar niet met molentjes!

 

Het is van belang dat zoveel mogelijk belanghebbenden met hun aanwezigheid bij de Raadsvergadering onderstrepen dat het anders moet en anders kan!! Ook kunt u uw mening naar de leden van de gemeenteraad mailen via de raadsgriffier: e.meurs@smallingerland.nl

 

Op de site www.de-sanding.nl staat de actuele informatie vermeld. Deze wordt aangevuld op 6 maart 2007. De uitkomst van de stemming in de gemeenteraad staat op 7 maart op de site!

 

Deze informatie heeft de instemming van en wordt onderschreven door:

Vereniging van Eigenaren in De Sanding (VES);Belangenvereniging De Archipel; Plaatselijk Belang Oudega; Plaatselijk Belang Nijega; Plaatselijk Belang Opeinde; Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en Buitenst Vallaat; Plaatselijk Belang De Folgeren, Stichting Beheer Natuur en Water in de Sanding, Vogelwacht Opeinde.

 

Namens dezen, Arie Krijgsman voorzitter VES