Op 26 maart 2007 stond in de Telegraaf een artikel over de kosten en de risico’s van door Duitse windturbines opgewekte stroom. De Nederlandse consument draait op voor de kosten van het vervoeren van Duitse stroom door ons elektriciteitsnet. Daarnaast zorgt de doorvoer voor problemen omdat het Nederlandse net overbelast kan raken. In het artikel schermt Jos Hessels van het CDA met opslag van overcapaciteit door zogeheten pompaccumulatiecentrales. Informatie op de website van ECN leert dat dit minder geschikt is voor Nederland vanwege de specifieke eisen voor toepassing van deze techniek (grote waterbassins met liefst aanzienlijk hoogteverschil).