Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit weigert een vergunning te geven voor de bouw van 17 grote windturbines in de Emmapolder vlakbij de Eemshaven. Hiltje Zwarberg van Stichting Windhoek (en bestuurslid NKPW), die zich verzet tegen de bouw van grote windmolenparken, kreeg dat nieuws per brief te horen. Hij spreekt van een ommekeer in het beleid. LNV ziet af van de vergunning, omdat een park op die plaats geen economisch belang dient. De schade die een dergelijk park aan zou richten aan de natuur, weegt dan zwaarder. Bij de Eemshaven mag een park bijvoorbeeld wel, omdat deze aansluit bij de bedrijvigheid in de omgeving. Naast schade aan de natuur, is het belangrijkste argument voor de weigering dat de doelstelling van BLOW ook zonder de turbines in de Emmapolder wordt gehaald.

 

Een gesprek met Hiltje is te beluisteren op RTV-Noord. Hiltje legt uit dat deze uitspraak een ommekeer is inzake de bescherming van onze historische landschappen en kwetsbare gebieden in het algemeen. Delfzijl is overigens al bedeeld met een aantal zeer grote turbines, zoals een krantenfoto laat zien, niet alleen aan de Nederlandse, maar ook aan de Duitse kant.