Het International Energie Agentschap is van mening dat het Europese energiebeleid utopisch is. Sommige technologieën zijn voorlopig nog niet beschikbaar, zoals waterstofauto’s. Ook is nog niet bekend of CO2 afgevangen kan worden. Daarnaast wordt geen rekening  gehouden met de groei in het energieverbruik van China en India. Het IEA heeft een alternatief scenario gemaakt, dat uitgaat van energiebesparing, een efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen en elektriciteit. Trouw, 7 april 2007.