Het zal niemand ontgaan zijn dat gisteren voor de kust van Egmond aan Zee een groot windpark is geopend.  Het windpark ligt tussen de 10 en 18 kilometer uit de kust en is goed zichtbaar vanaf het strand. De bijdrage van het park aan de elektriciteitsvoorziening is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Met het project is een investering van 200 miljoen euro gemoeid. Voor Shell en Nuon is dit offshore windproject zeer winstgevend, vanwege de te ontvangen subsidies: de inkomsten uit de MEP zullen gedurende 10 jaar  9,7 eurocent per kWh bedragen. Een bedrag van 27 miljoen euro is afkomstig uit het CO2-reductiefonds. En een onbekend bedrag komt uit de Energie investeringsaftrek (EIA ). Jim Mollet, voorzitter van het NKPW, werd gevraagd commentaar in het RTL-Nieuws te geven op windenergie in het algemeen. Het kabinet wil in 2020 twintig procent energie opwekken uit groene stroom. Om dit aandeel met windturbines te halen, zouden er nog 20.000 stuks bijgebouwd moeten worden. Dit levert niet alleen een onwenselijk uitzicht op, maar ook een behoorlijke aanslag op de subsidiepot. Onder Energiedebat op deze website is te lezen hoe subsidies efficiënter aangewend kunnen worden.