Een Duits onderzoek naar de invloed van windturbines op vogels en vleermuizen, in opdracht van het Bureau voor Natuur en Milieu in de deelstaat Sleeswijk-Holstein. Aanvliegslachtoffers onder vogels en vleermuizen blijkt bij hoge windturbines zwaar onderschat. Over de slachtoffers onder de vogels is reeds veel bekend, nu blijkt echter dat met name onder vleermuizen veel meer slachtoffers vallen dan verwacht. Een onderzoek naar deze problematiek bij grote windturbines geeft aan dat met name hier zeer zorgvuldig moet worden onderzocht of er zich trekroutes of fourageergebieden van deze beschermde dieren bevinden. Alle vleermuissoorten zijn Europees beschermd via de Habitatrichtlijn. Indien er bouwplannen zijn dient er op grond van deze richtlijn een passende beoordeling te worden gemaakt alvorens de plannen uit te voeren.