De gemeente Opsterland zou wel gek zijn om medewerking te verlenen aan de plaatsing van windturbines langs de A7 in Terwispel en Langerzwaag. Het kost alleen maar geld, het landschap sneuvelt en de bijdrage aan de energiebehoefte in Opsterland is minimaal. Dit beeld schetste Fred Jansen van het Nationaal Kritisch Platform Windenergie vorige week woensdag op een infoavond van de werkgroep ‘Wynturbines Nee’ in Tijnje.