LJN: BA1200, Raad van State, zaaksnummer 200603730/1, datum uitspraak: 21-03-2007

 

Koegorspolder Terneuzen

 

Samenvatting

 

Het college van B&W van Terneuzen heeft vrijstelling en bouwvergunning verleend aan ‘Win Wind BV’ voor het verwezenlijken van een windturbinepark van 22 turbines  en een schakelstation in de Koegorspolder te Terneuzen/Sluiskil-Oost.

De ‘Stichting Houdt Woonomgeving Koegorspolder Leefbaar’ en anderen gaan in bezwaar, vervolgens in  beroep en tenslotte komt de zaak in hoger beroep voor de RvS.

De Stichting e.a. voeren 11 betogen aan tegen de verleende vrijstelling en bouwvergunning, waarvan een aantal reeds in een eerdere fase van de procedure zijn aangevoerd.

Onder meer voert de Stichting aan dat B&W onvoldoende gewicht hebben toegekend aan de door de Stichting geuite vrees voor visuele hinder. Zij voert daartoe aan dat het windturbinepark een rommelige opstelling heeft.

Maar B&W hebben een toets aan de landschappelijke waarden laten opstellen, waarin staat aangegeven dat het totaalbeeld van het turbinepark als rommelig kan worden ervaren, maar dat de opstelling aansluit op het schijnbaar chaotische patroon van andere hoog opgaande elementen in het gebied.

De RvS stelt dat geen der betogen slaagt en verklaart het hoger beroep van de Stichting e.a. ongegrond.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: BA1200

 

Roeland van Rooij, d.d. 21-04-2007