Al een aantal jaren zijn er klachten over de vijf windturbines bij Hoofdplaat bij de gemeente Sluis. De gemeente nam de klachten niet serieus, omdat een ingeschakeld bureau twee keer concludeerde dat het geluid binnen de wettelijke normen valt. De Stichting Actiegroep Windturbines Hoofdplaatpolder heeft daarom Frits van den Berg van de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd om onderzoek te doen en hij concludeert dat er wel degelijk geluidoverlast is. Dit is een goed voorbeeld van de discrepantie die bestaat tussen de wettelijke normen en wat omwonenden daadwerkelijk beleven.

 

De Zeeuwse Courant, 15 mei 2007