Berichten in vele media als zou minister Cramer van VROM voor 2020 een doelstelling van 3.000 MW windvermogen op landlocaties hebben vastgelegd worden door het ministerie ontkend. Het ministerie is bezig met de concretisering van allerlei opties voor (duurzame) energie maar er staat nog niets vast over de verdeling over de diverse bronnen. Er lopen nog diverse onderzoeken. Een doel van 3.000 MW op landlocaties zou wel erg ver weg verwijderd zijn van de ambitieuze kabinetsdoelstellingen voor duurzame energie.

 

In de berichten werd Joop Oude Lohuis (manager klimaat en mondiale duurzaamheid van het MNP, Milieu en Natuur Planbureau) geciteerd met de verwachting dat een verdubbeling van het windvermogen naar 3.000 MW mogelijk is. Het MNP zegt dat het ministerie van VROM haar geen opdracht heeft verleend voor een onderzoek naar het potentieel windenergie, zoals in de kranten werd gemeld. "Wellicht heeft de heer Oude Lohuis iets te snel een conclusie geventileerd of zijn zijn woorden niet juist weergegeven", aldus de voorlichtster van het MNP.

 

WSH, 9 mei 2007