In diverse kranten staan bijdragen van bestuursleden van het NKPW. Een ingezonden brief aan het Noordhollands Dagblad door voorzitter Jim Mollet werd geplaatst op zaterdag, 12 mei 2007. De aanleiding was het inmiddels achterhaalde plan van Minister Cramer voor uitbreiding van windenergie op land. Brigitte Bloem zond, naar aanleiding van dit plan, een artikel aan diverse kranten, het werd uiteindelijk geplaatst in het NRC (12 mei 2007). Arie de Goederen, lid van het NKPW, reageerde hierop met een brief naar het NRC. In het Dagblad van het Noorden werd een brief geplaatst van de ex-directeur van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de grootse windplannen bij Delfzijl. Hij veronderstelde dat zijn huis in waarde was gestegen door de nabijheid van een windpark. Drie ingezonden brieven door respectievelijk Hiltje Zwarberg, Jim Mollet en Brigitte Bloem werden geplaatst op 14 mei 2007 in deze krant.