Rechterlijke uitspraken WOZ-waarde i.v.m. windturbines

 

Gerechtshof Leeuwarden, sector belasting

LJN: BA4647, zaaksnummer BK 12/06 WOZ

Datum uitspraak: 04-05-2007

 

Geringe afwijking tussen vastgestelde waarde woning  bij aanslag WOZ en de lagere waarde zoals door bewoner aangevoerd, kan niet leiden tot verlaging vastgestelde waarde.

 

Samenvatting

 

De eigenaar van een woning in de gemeente Bellingwedde maakt bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde van zijn woning. Hij voert hiertoe onder meer aan dat een gegadigde koper voor zijn woning een bod heeft gedaan dat lager is dan de vastgestelde WOZ-waarde. Hierbij speelt een rol dat in de nabijheid van zijn woning een windpark van 17 windturbines is gerealiseerd.

 

De zaak komt in beroep bij de rechtbank en vervolgens in hoger beroep bij het gerechtshof.

Het gerechtshof duidt in zijn uitspraak op artikel 26a van de WOZ, waarin is vastgelegd dat geringe afwijkingen t.o.v. de vastgestelde WOZ-waarde niet kunnen leiden tot verlaging van de vastgestelde WOZ-waarde (de zogenaamde franchise).

In artikel 26a is een tabel opgenomen voor de franchise.

 

Het gerechtshof komt daardoor niet toe aan een inhoudelijk oordeel over de zaak.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij LJN in: BA4647

 

Woerden, 01-06-2007

Roeland van Rooij