Rechterlijke uitspraken WOZ-waarde i.v.m. windturbines

 

Rechtbank Zwolle, sector belasting

LJN: BA0262, registratienummer AWB 05/1727

Datum van uitspraak: 07-11-2006

 

De heffingsambtenaar kan tijdens de procedure nieuwe vergelijkingsobjecten aandragen, maar dan moet hij motiveren om welke reden de nieuw vergelijkingsobjecten tot een andere waarde leiden dan de vastgestelde WOZ-waarde.

 

Samenvatting

 

De eigenaar van een woning in de gemeente Steenwijkerland maakt bezwaar tegen de vastgestelde WOZ-waarde van zijn woning. De heffingsambtenaar komt voor een deel tegemoet, maar er blijft een verschil met de waarde die de bewoner heeft aangevoerd. De heffingsambtenaar heeft naar aanleiding van het bezwaarschrift drie andere vergelijkingsobjecten gehanteerd.

De bewoner gaat in beroep bij de rechtbank i.v.m. het nog resterende verschil in waarde.

 

De rechtbank verwerpt op inhoudelijke gronden het beroep.

 

Maar de rechtbank geeft in een slotoverweging aan dat de heffingsambtenaar tijdens de procedure drie nieuwe vergelijkingsobjecten heeft aangedragen, echter zonder motivering waarom die tot een  andere waarde leiden dan de primair vastgestelde waarde. Daarin ziet de rechtbank aanleiding om het door de bewoner betaalde griffierecht aan hem te vergoeden.

 

Voor de volledige tekst van de uitspraak: www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan  bij LJN in: BA0262

 

Woerden, 01-06-2007

Roeland van Rooij