In de Volkskrant een artikel waarin een landschaparchitect aan het woord komt over de verrijking van het landschap door windturbines. Hij noemt reacties van critici, die spreken over horizonvervuiling, de uitspraken van rechters m.b.t. waardevermindering van woningen en de weigering van een vergunning door het ministerie van LNV, polariserend. Volgens de architect is een nationale aanpak nodig, kennelijk bedoeld om deze ‘polarisatie’ te breken. Het artikel eindigt met een vergelijking tussen de windmolens uit vroegere tijden en de huidige (industriële) objecten, een vergelijking die zoals bekend behoorlijk mank gaat.