Rechterlijke uitspraken windturbines

  

LJN: BA7603

Raad van State, zaaknummer 200607867/1

Datum uitspraak: 20-06-2007

 

De zaak gaat over de vraag of  een college van B&W bij de belangenafweging het maatschappelijk draagvlak mag betrekken. Dat mag volgens de RvS.

In casu ontbrak het maatschappelijk voor windturbines. Daarom is vrijstelling voor het oprichten van een windpark terecht geweigerd.

 

 

Het college van B&W van de gemeente Echt-Susteren heeft vrijstelling voor het oprichten van een windturbinepark geweigerd.. Dit op grond van het ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor de windturbines: Inbreuk op de woon- en leefomgeving, daaronder begrepen het landschap en het uiterlijk aanzien van de omgeving bij verwezenlijking van het windpark. Het gaat om zes windturbines met een ashoogte van maximaal 100 meter en een rotordiameter van maximaal 90 meter.

De gegadigde voor oprichting van het windpark gaat in beroep en vervolgens in hoger beroep bij de RvS.

De RvS constateert dat er een ambtelijke notitie is waarin staat vermeld dat B&W bij de beoordeling van aanvragen voor windturbines het maatschappelijk draagvlak zal onderzoeken en daarmee rekening zal houden bij de belangenafweging. De RvS bevestigt het oordeel van de rechtbank dat B&W op grond van zijn discretionaire bevoegdheid, in lijn met de notitie, het maatschappelijk draagvlak bij de belangenafweging heeft mogen betrekken.

Vervolgens constateert de RvS dat de rechtbank met juistheid heeft overwogen dat B&W zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het maatschappelijk draagvlak voor het windturbinepark ontbreekt.

Het hoger beroep van de gegadigde voor het oprichten van het windpark is ongegrond.

 

Voor de volledige uitspraak: www.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: BA7603

 

Woerden, 21-06-2007

Roeland van Rooij