De fractie van de VVD in de Zoetermeerse gemeenteraad heeft opnieuw de aanval geopend op de plannen om in of bij Zoetermeer zeven grote windturbines te bouwen. Volgens de liberalen moet er veel beter worden nagedacht over de consequenties.

De VVD laat geen spaan heel van de plannen en waarschuwt onder meer voor geluidsoverlast, hinderlijke schaduwen en horizonvervuiling. Mensen zouden tot op twee kilometer afstand last kunnen hebben van de turbines, waarvan het geluid vergelijkbaar zou zijn met dat van verkeer.

De te bouwen turbines zijn qua grootte te vergelijken met de windmolen van Siemens bij de A12.

Het VVD-initiatief is opmerkelijk, omdat alle andere raadsfracties al min of meer hebben ingestemd met de komst van de windturbines.

Tijdens het voorjaarsdebat, medio juni, nam een overgrote meerderheid een motie van GroenLinks aan, waarin stond dat de zeven windturbines ‘in beginsel’ worden toegestaan op of bij Zoetermeers grondgebied. Bovendien wordt bekeken of er een bedrijf voor duurzame energie kan worden opgericht waarin Zoetermeerse burgers kunnen participeren. De VVD-fractie vindt dat de raad zich ‘te veel heeft laten opjagen door GroenLinks’.

Ze wijst hierbij onder meer op onderzoeken van de Gezondheidsraad en TNO en op een advies van de Wetenschappelijke Raad van Regeringsbeleid, waarin zou staan dat windenergie niet te integreren is in ons energienet en derhalve niet realistisch is als duurzame energiebron. Sjef van Put (GroenLinks) noemt dat ‘indianenverhalen’.

De VVD betreurt dat er niet eerst inhoudelijk is gediscussieerd en hoopt dat dat alsnog gebeurt. Van Put heeft hiertegen geen enkel bezwaar.

Algemeen Dagblad 07 juli 2007.

 

Voorzitter Jim Mollet spreekt maandag 9 juli in tijdens een vergadering van de Commissie Ruimte in Zoetermeer.