De kans is groot dat de Raad van State een streep haalt door het bestemmingsplan voor drie enorme windturbines aan de Veerwagenweg in Houten. De Raad van State zette donderdag tijdens de behandeling van de bezwaren van omwonenden en een dierenpension grote vraagtekens bij het plan. De bouw van drie windturbines van ruim 100 meter hoog stuit op grote bezwaren bij omwonenden. Zij vechten al een paar jaar tegen het windmolenplan van energiebedrijf Eneco.

 

De omwonenden vrezen geluidsoverlast, slagschaduwen en schitteringen. Bovendien verwachten zij ongelukken op het fietspad langs de Heemsteedseweg omdat de windmolens er pal naast zijn gepland.

 

Staatsraad M. Simons-Vinckx stelde vast dat er het een en ander schort aan de risicoanalyses van de gemeente Houten. De wieken hebben een straal van 50 meter en kunnen bijvoorbeeld bij ijsafzetting gevaar opleveren voor fietsers. Maar tot de verbazing van de Raad van State zijn er ook risico’s voor het scheepvaartverkeer op het Amsterdam-Rijnkanaal. De gemeente maakt het in het bestemmingsplan namelijk mogelijk om een windmolen op 15 meter afstand van het kanaal te bouwen. Dat is in strijd met het beleid van Rijkswaterstaat om 50 meter langs het kanaal vrij te houden van bebouwing. Die 15 meter betekent bovendien dat de wieken over het kanaal kunnen zwaaien en een risico voor het scheepvaartverkeer vormen.

 

De gemeente zei dat de windturbines op minimaal 50 meter van het kanaal komen. Dichter bij het water is alleen ruimte voor de bouw van installaties.

 

De staatsraden hekelden de ruime opstelling van het bestemmingsplan dat allerlei dingen toestaat die Houten niet zegt te willen. Staatsraad P. van Buuren: ,,Weet de gemeente Houten eigenlijk wel hoe de wet ruimtelijke ordening werkt?”

 

Algemeen Dagblad Utrecht Zuid, 20 juli 2007