Rechterlijke uitspraken windturbines

 

 

LJN: BB0768 t/m BB0778 (m.u.v.  BB0770)

Raad van State, zaaknummers 200608981/1 t/m 200608991/1  (m.u.v 20060983/1)

Datum uitspraak: 01-08-2007

 

In deze  negen analoge zaken gaat het om de vraag of vergunning moet worden verleend voor het oprichten van een windturbine op een perceel met agrarische bestemming.

 

 

Het college van B&W van de gemeente Zeewolde heeft geweigerd om bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een windturbine.

De aanvragers gaan in beroep bij de rechtbank Zwolle-Lelystad. De rechtbank stelt de aanvragers in het ongelijk.

Appellanten gaan vervolgens in hoger beroep bij de RvS.

Zij betogen dat de opwekking van windenergie als een agrarische activiteit kan worden gezien, nu de windopbrengst op het agrarische bedrijf wordt geproduceerd. Zij stellen voorts dat uit de planvoorschriften kan worden afgeleid dat het niet noodzakelijk is dat de windenergie uitsluitend binnen het eigen bedrijf wordt aangewend en dat de opwekking van energie als een nevenactiviteit is toegestaan.

 

De RvS is van oordeel dat het opwekken van windenergie, conform de planvoorschriften, niet kan worden aangemerkt als een agrarische activiteit. De opgewekte energie is geen product dat is ontstaan door het telen van gewassen en/of het fokken van vee. Dat de opgewekte energie, net als de agrarische producten, wordt geleverd aan derden, maakt het vorenstaande niet anders.

De planvoorschriften staan windturbines slechts toe als de windenergie in hoofdzaak voor het agrarische bedrijf wordt aangewend. Daarvan is hier geen sprake, nu slechts 5% van de windenergie wordt gebruikt voor de agrarische bedrijfsvoering terwijl het overige aan het energiebedrijf wordt geleverd.

Het hoger beroep van appellanten faalt.

 

Voor de volledige uitspraak: www.zoeken.rechtspraak.nl

Type dan bij vakje LJN in: BB0768 (e.v. t/m BB0778)

 

Woerden, 21-06-2007

Roeland van Rooij