Het dagelijks gemeentebestuur van Goeree, onder leiding van burgemeester Ger van de Velde, doet een ultieme poging de gemeenteraad ervan te overtuigen dat het een slecht idee is vijf grote windturbines te plaatsen in de Eendragtpolder.

 

Energiebedrijf Eneco heeft voor zijn windmolenpark het oog laten vallen op een plek aan de N251 tussen Stellendam en Melissant. Het college van B en W legde het plan in maart vorig jaar voor aan de gemeenteraad en voegde daar een negatief advies bij. Alternatieve energiebronnen zijn prima. Maar vijf turbines in de Eendragtpoler – de ‘entree’ naar de Kop van Goeree- schaden het landschap en maken recreatief gebruik of woningbouw in dat gebied onmogelijk, vond het college. Maar de gemeenteraad negeerde het advies en gaf aan in principe positief te staan tegenover windmolens in de polder.

Het college ontdekte vervolgens dat het toch niet helemaal snor zit met de ruimtelijke onderbouwing van het Eneco-plan, waardoor de zaak terug op de agenda kan. Op een bewonersavond blijkt bovendien dat de bevolking van Stellendam beslist niet zit te wachten op een windmolenpark. Over en weer worden rapporten opgesteld die ieders gelijk moeten aantonen. Tijdens een vergadering van de raadscommissie grondgebiedszaken komen tegenstanders op de proppen met 1258 handtekeningen en als de plannen ter inzage worden gelegd, raakt de gemeentelijke brievenbus verstopt door 1300 bezwaarschriften.

In een groot deel van die bezwaren kan het college zich vinden. Dat vindt namelijk óók dat windturbines meer herrie maken dan tot nu toe werd aangenomen, dat ze inderdaad schadelijk zijn voor de vogels, misschien ook wel voor vleermuizen, dat windmolens het landschap aantasten en dat ze niet noodzakelijkerwijs in de Eendragtpolder hoeven staan. Het college voegt eraan toe dat uit eerdere studies is gebleken dat er eigenlijk helemaal geen goede plek is op Goeree om windmolens te plaatsen. Nee, schrijft het college aan de raad, we moesten maar niet meewerken aan de plannen van Eneco. "Wij ontlenen onze legitimiteit aan het democratisch verkregen mandaat van de bevolking. Dergelijke blijken van maatschappelijke onrust kunnen we niet naast ons neerleggen."
 

PZC, 17 september 2007