Rechtbank Alkmaar, reg.nr: WW44 03/987, uitspraak: 24-12-2003

Windpark nabij Oudendijk, gemeente Wester-Koggenland

Inzake:

A, wonende te Oudendijk, eiseres,  vertegenwoordigd door B.

tegen: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wester-Koggenland, verweerder.

……..

De rechtbank is – anders dan de voorzieningenrechter en verweerder – van oordeel dat eiseres wel een haar persoonlijk aangaand belang heeft dat haar in voldoende mate onderscheidt van anderen. Daarbij heeft de rechtbank in aanmerking genomen dat tussen de woning van eiseres en de windturbines open weidelandschap ligt dat, bezien vanuit de achterzijde van de woning van eiseres, aan de horizon wordt begrensd door een bomenrij die onderdeel uitmaakt van de lintbebouwing van C. De hoogste contouren worden door die bomenrij gevormd. De zeven windturbines worden parallel aan het lint opgericht en steken daar in die mate bovenuit dat eiseres daarop vanaf de achterzijde van haar woning een voortdurend uitzicht zal hebben. Ondanks de afstand [circa 5 kilometer] en ondanks het feit dat slechts een gedeelte van de windturbines zichtbaar zal zijn betekent het oprichten van de zeven windturbines een permanente breuk met het bestaande landelijk karakter van eiseressen uitzicht. Naar het oordeel van de rechtbank ontleent eiseres hieraan een persoonlijk belang dat haar in voldoende mate onderscheidt van anderen. Niet kan derhalve worden gezegd dat eiseres ter zake van de verleende bouwvergunning niet rechtstreeks in haar belang wordt getroffen.

 

Noot:

De rechtbank oordeelt dat eiseres, wier woning op circa 5 km van een windturbinepark is gelegen, ondanks de betrekkelijk grote afstand en ondanks het feit dat slechts een gedeelte van de windturbines zichtbaar zullen zijn, rechtstreeks in haar belang wordt getroffen. Daarom is eiseres in deze zaak ontvankelijk. De reden die de rechtbank aanvoert voor het rechtstreekse belang  is het feit dat de zichtbaarheid van de windturbines een permanente breuk betekenen met het bestaande landelijk karakter van het uitzicht van eiseres.

 

Woerden, 02-01-2004

Roeland van Rooij