Het Ministerie van LNV geeft toch toestemming voor de bouw van zeventien turbines bij de Eemshaven. Door dit besluit (deel 1; deel 2; deel 3) is het zeker dat er een groot park met 88 turbines komt. Eerder dit jaar besloot minister Gerda Verburg nog dat de turbines van Essent er niet mochten komen omdat ze het landschap zouden aantasten. De provincie, gemeente Eemsmond en Essent maakten bezwaar tegen deze beslissing. De 88 turbines in de Eemshaven en de Emmapolder krijgen een ashooogte van honderd meter. Minister Verburg oordeelt nu dat het maatschappelijk belang zwaarder weegt, dan de aantasting van de natuur. Volgens de stichting Windhoek baseert zij haar oordeel op een wens van minister Cramer van Milieu, die voor meer windenergie pleit. De stichting uit Termunterzijl is er heilig van overtuigd dat de Raad van State geen toestemming geeft voor de bouw van de 17 turbines in de Emmapolder. Volgens de Windhoek is er echter op basis van een wens weinig concreet beleid te maken. De stichting gaat er daarom vanuit dat ook de Raad van State zal inzien dat er eerst een betere onderbouwing van het besluit moet komen.