In het dorp Nieuwer ter Aa protesteren zaterdagmiddag dorpbewoners tegen het plan van de naburige gemeente Loenen om vlak bij het dorp drie windmolens te plaatsen.

 

De drie grote windmolens zouden langs de A2 worden geplaatst, tegen de dorpsgrens van Nieuwer ter Aa aan.De gemeente Breukelen, waartoe Nieuwer ter Aa behoort, heeft zich inmiddels achter het protest van onder andere het comité Don Quichot geschaard. Vanuit de 750 bewoners van het dorpje zijn er 250 bezwaarschriften ingediend bij de gemeente Loenen tegen de bouw van de windmolens.

 

Daarvan overhandigden een aantal inwoners er dinsdagavond 190 aan de burgemeester van Loenen. Actievoerder Egbert Bouman is optimistisch gestemd. „We hebben met een grote delegatie de raad in Loenen toegesproken en dat heeft veel indruk gemaakt. Er is niet één fractie meer die onverkort achter de plannen staat. De meeste pleiten voor een ernstige herbezinning. Geen gelopen race dus, wel een goede kans dat het hele plan niet doorgaat.”

 

Het actiecomité keert zich met name tegen landschapsvervuiling door de 125 meter hoge windmolens in het vlakke land bij Nieuwer ter Aa. De turbines zouden tot op 15 kilometer afstand te zien zijn. Ook vreest het comité de geluidshinder van de molens, naast de geluidsoverlast die het dorp al heeft te verduren van de A2. Bovendien vindt het comité de opbrengst te laag. De drie windmolens, goed voor maximaal 6 megawatt, zouden slechts energie opwekken voor het verbruik van 200 à 300 mensen. Verder vreest het comité aantasting van de vogelstand in de buurt.

 

De actie van vanmiddag wordt ook ondersteund door de stichting Groene Hart, het Kritisch Platform Windenergie Nederland en „bijna alle bewoners van Nieuwer ter Aa, Oukoop en de wijde omgeving.”

 

Reformatorisch Dagblad, 30 november 2007