Met een superstroomnet kan Europa volledig duurzame energie krijgen. Daarmee zou in één keer de CO2-doelstelling worden gehaald. Een ambitieus en duur plan, vinden skeptici (NRC, 12 december 2007).