Met ingang van 1 januari is de regeling EIA weer opengesteld. De regeling voorziet in een aftrek van de fiscale winst van 44% van de investering. Wegens budgetoverschrijding was de regeling vorig jaar op 28 november tijdelijk stopgezet. Met het doel om budgetoverschrijdingen te voorkomen zijn de maximaal op te voeren bedragen per kW voor windenergie opnieuw verlaagd.

 

Ook voor Warmte-Kracht en Zon-PV (maximaal 3.000 Euro / kW-piek) zijn nu maxima vastgesteld. Voor de maximaal op te voeren investeringsbedragen per kW geïnstalleerd vermogen wordt een onderscheid gemaakt naar turbines op land, op zee en mini-molentjes kleiner dan 25 kW. Hieronder staan de maximaal in aanmerking komende investeringsbedragen per kW, en ter vergelijking de maxima van vorig jaar.

2008

2007

Windturbines op land

600

1.100

Windturbines op zee

1.000

2.250

Mini-molentjes kleiner dan 25 kW

3.000

5.000

 

Op het moment vaan aanvragen dient het project te beschikken over verleende bouw- en milieuvergunningen (maar niet onherroepelijk) en een beschikking voor een SDE-subsidie van meer dan 0 Euro/kWh. Per onderneming komt per jaar en per project maximaal 110 miljoen Euro voor de aftrek in aanmerking. De regeling wordt uitgevoerd door uitvoeringsinstantie SenterNovem van het Ministerie van Economische Zaken.

 

Bron: website Windservice Holland