De raadsfracties van de PvdA, CDA, GBD en VVD van de gemeente Beuningen zijn tegen de komst van windmolenparken. Ze vinden de wind- en blikvangers niet passen in het landschap.  

Langs de noordkant van de Maas en Waalweg, ter hoogte van Winssen, waren zes windturbines van 150 meter hoog gepland. Alleen coalitiepartij GroenLinks is voor de windmolenparken. Al eerder keurde de gemeente Druten het plaatsen van vier turbines aan de N322 bij Puiflijk af. Het voornaamste bezwaar van de politieke partijen tegen de windmolens is de grootte van 145 tot 150 meter. Volgens een rapport van het Geldersch Landschap passen deze metalen reuzen niet in Beuningen.

 

Op de raadsvergadering van 22 januari keurde de gemeenteraad in meerderheid het project af. De betrokkenheid van inwoners was erg groot. De raadzaal was gevuld met ongeveer honderd toeschouwers. Bovendien maakten zes inwoners gebruik van het recht om in te spreken over dit onderwerp, waaronder onder meer Stichting Tegenwind, een geoloog en de initiatiefnemers. Hierbij kwamen de voor- en nadelen van de windturbines aan de orde. Daarna waren verschillende fracties aan de beurt en namen het woord om hun standpunt naar voren te brengen. Uiteindelijk bleek alleen Groen Links voor de komst van windturbines in de gemeente te zijn.

 

De strijd is echter nog niet gestreden. Inmiddels heeft de provincie Gelderland samen met de gemeenten Nijmegen, Lingewaard en Overbetuwe, en de gemeente Beuningen een intentieverklaring windenergie ondertekend. Vervolgens is een regionale windvisie opgesteld. Hieruit blijkt dat er binnen de gemeente Beuningen een aantal locaties is die als kansrijk wordt beschouwd voor de realisatie van windprojecten.

 

Gelderlander, 22 en 23 januari 2008; Website Gemeente Beuningen